ewes on skyline
ECONOMIC    •     EASY TO MANAGE    •     EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Diadell Gwynfaen / Gwynfaen Flock 381

gwynfaen flock ad

Quality stock always available
/ Stoc o safon uchel ar gael

Huw & Lynwen Jenkins
Llysfaen Uchaf
Llanwnnen
Lampeter SA48 7LF

Tel: 01570 434676 / 07837 264446

Visitors Welcome / Croeso i Ymwelwyr

Also Fencing Services available / Gwasanaeth Ffenso are gael

Adverts

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top