a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Royal Welsh - 2017

 SENIOR RAMRAMRAM LAMBEWEEWE LAMBGROUP
1st

Huw Evans Alltgoch

Gareth Evans Parcyrhos

Eurig Evans Penrherber

Gareth Evans Parcyrhos

 

Gareth Evans Parcyrhos

2nd

Gareth Evans Parcyrhos

Huw Evans Alltgoch

Gareth Evans Parcyrhos

Huw Evans Alltgoch 

 

Huw Jenkins Gwynfaen 

3rd

Elfyn Morgans Glwydwern 

Gareth Lloyd Cletwr

Gareth Lloyd Cletwr

Elfyn Morgans Glwydwern 

   

Male Champion - Huw Evans 

Female Champion - Gareth Evans 

Overall Champion - Huw Evans (ram)

Judge - Meinir Green, Steffan Flock 

 

 

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top